Επικαιρότητα - 28/9/2020


Άμεση υγειονομική παρέμβαση στην Σκάλα Δήμου Ευρώτα ζητά η Πρόεδρος της Τ.Κ. Σκάλας - Ανοικτή επιστολή της Προέδρου της Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Ευρώτα κας. Γκουβούση - Κούρλα Ιωάννας προς Ε.Ο.Δ.Υ και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Προς : 1. Δ.Σ. Εθνικού  Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ)  
2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Κοιν. 1.  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2.  Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: "Άμεση υγειονομική παρέμβαση στην Σκάλα - έδρα του Δήμου Ευρώτα"

Αξιότιμες Κυρίες/οι

Μετά τις τελευταίες υγειονομικές εξελίξεις λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων COVID 19 σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα είναι φυσικό να υπάρξει φόβος, ανασφάλεια και ανησυχία στην περιοχή μας, συνεπώς και στην Σκάλα (έδρα του Δήμου Ευρώτα) που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, μαζί με τους τοπικούς συμβούλους της Τοπικής μας Κοινότητας.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφερθώ στους αρμόδιους θεσμούς αντιμετώπισης του COVID 19, λόγω έλλειψης επίσημης ενημέρωσης και να αιτηθώ επιβεβλημένες δράσεις που θα προασπίσουν την τοπική Κοινότητα της Σκάλας.

Η δημοσιοποίηση της επιστολής μου, έχει την έννοια ότι, ως θεσμικός εκπρόσωπος λειτουργώ και αντιμετωπίζω (μαζί με το Τοπικό Συμβούλιο) τα κρίσιμα και επείγοντα θέματα της πόλης μας με την προσήκουσα υπευθυνότητα και συνεπώς πρέπει να το γνωρίζουν οι συμπολίτες μου.

Σας είναι φυσικά γνωστό, ότι ο πληθυσμός είναι 3.067 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στον οποίο πρέπει να προστεθεί αθρόα μετάβαση και εγκατάσταση αλλοδαπών εργατών γης, κυρίως Αφροασιατικής προέλευσης. Επίσης είναι μόνιμα εγκατεστημένες εδώ και αρκετές δεκαετίες, 23 περίπου οικογένειες (120 περίπου άτομα) ROMA.

Επίσης γνωρίζετε ότι από το 2010 στην περιοχή της Σκάλας, επανεμφανίστηκε η Ελονοσία με γνωστές τις επιπτώσεις αλλά και τους θετικούς τρόπους αντιμετώπισής της, όπου αυτά τα πρωτόκολλα υγείας είναι χρήσιμα για την σημερινή κρίσιμη περίοδο.

Στο πρώτο κύμα της πανδημίας του COVID 19 υπήρξε αυτοπειθαρχία, ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα, χωρίς να λείπουν παραβατικά φαινόμενα, όμως οι συνθήκες ζωής των αλλοδαπών εργατών γης (συνωστισμός) και των Roma, παρέμεναν/παραμένουν το ίδιο επικίνδυνες για την μετάδοση επικίνδυνων ασθενειών, αλλά και την εμφάνιση κρουσμάτων COVID 19.

Οι απολυμάνσεις που πραγματοποιήθηκαν /πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Ευρώτα είναι μεν σωστό μέτρο, όμως από μόνο του δεν αρκούσε/αρκεί για την αντιμετώπιση μεταδιδόμενων ασθενειών με κυρίαρχη πλέον την επικινδυνότητα του Κορονοϊού.

Επίσης οι συνεχιζόμενοι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας επιφέρουν θετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας.

Συνεπώς αιτούμεθα ως Τοπική Κοινότητα Σκάλας:

  1. Άμεση ιχνηλάτηση Rapid test κατά βάση στους αλλοδαπούς εργάτες γης και στην κοινότητα των Roma.
  2. Ενίσχυση με υγειονομικό προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό στο Κ.Υ. Βλαχιώτη.
  3. Εξεύρεση κατάλληλου χώρου για απομόνωση (καραντίνα) σε περίπτωση εύρεσης θετικών κρουσμάτων COVID 19.
  4. Πλήρης εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν τους τρόπους διαβίωσης και εργασίας των αλλοδαπών εργατών γης με εποπτεία των ελεγκτικών μηχανισμών για την εφαρμογή τους.
  5. Για την κοινότητα των Roma και την εγκατάστασή τους, επαναφέρουμε το αίτημα μας ως εξαιρετικά επείγον, για την προμήθεια κατάλληλων οικίσκων με άμεση παραχώρηση δημόσιου χώρου (έχουν προταθεί χώροι).

Ως Τοπική Κοινότητα Σκάλας με συναίσθηση του χρέους και της ευθύνης μας, συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του Δήμου Ευρώτα και με την αυτονόητη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, καλούμε τους συμπολίτες μας που ενοικιάζουν οικήματα σε αλλοδαπούς εργάτες γης να ελέγχουν τις ιδιοκτησίες τους, ζητώντας όταν και όπου απαιτείται την συνδρομή της Αστυνομίας και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

Επίσης συνεχίζουμε να ενημερώνουμε όσους μεταφέρουν αλλοδαπούς εργάτες γης να τηρούν απόλυτα τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Τέλος καλούμε, όσους χρησιμοποιούν για εργασίες αλλοδαπούς εργάτες γης, να τηρούν απόλυτα τις διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια και την πλήρη εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγείας για την αντιμετώπιση του Κορονοίού.

Είναι βέβαιο ότι με την πιστή τήρηση των μέτρων αλλά και τον έλεγχο όπου απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές θα περιοριστεί και θα ελεγχθεί η εξάπλωση της πανδημίας.

Προαπαιτούμενο όμως είναι η άμεση υλοποίηση των πέντε αιτημάτων που σας θέσαμε γιατί η ατομική και κοινωνική ευθύνη πρέπει να συνοδεύεται από δράσεις και παρεμβάσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας μέχρι της εύρεσης του πολυπόθητου εμβολίου που αναμένει η ανθρωπότητα.

Με την προσήκουσα τιμή και σεβασμό σε όλο το φάσμα της Επιστημονικής Ιατρικής - Υγειονομικής Κοινότητας, αναμένουμε τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την Τοπική Κοινότητα Σκάλας, για την ηρεμία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Με τιμή
Γκουβούση - Κούρλα Ιωάννα          
Πρόεδρος της Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Ευρώτα

=======