ΕΛΓΑ - Αγροτικά θέματα


ΕΛΓΑ : Πορίσματα ζημιάς από χαλάζι στον Δήμο Ευρώτα


Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έστειλε σήμερα 26-07-2018, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 16/11/2017 στις καλλιέργειες  παραγωγών της Τ.Κ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ και της Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την 06-08-2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών (τηλ. 2735 3 60221 & 2735 0 42210) και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης (στο Δημαρχείο στο Βλαχιώτη) μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής (έτος 2017) που υπέβαλε.

=========