Εκπαίδευση


Οι νέοι Διευθυντές στα Δημοτικά Σχολεία της Λακωνίας - Όλα τα ονόματα

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε Λακωνίας


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε ως Διευθυντές στις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ Πράξη 12/27-7-2017 του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης Λακωνίας.

 
Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-07-2020.
Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Αυγούστου 2017 στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

=============