Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Τελετή ορκωμοσίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη


Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να παρευρεθείτε στην τελετή ορκωμοσίας των τελειοφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» και των Διδακτόρων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η τελετή θα λάβει χώρα την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη, επί της Λεωφόρου Ευσταθίου & Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής
Αγγελική Ρόδη - Burriel DVM, MSc, MSc, PhD
Καθηγήτρια

==========