Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2017


Διαμαρτυρία Τριχείλη για τη μείωση των προστατευόμενων ελαιοδέντρων της τ.κ Παπαδιανίκων Δήμου Μονεμβασίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2017

Με επιστολή - διαμαρτυρία του προς τους αρμόδιους φορείς, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης μεταφέρει τον έντονο προβληματισμό των ελαιοπαραγωγών σχετικά με τη μεγάλη μείωση των προστατευόμενων ελαιοδέντρων στην τ.κ Παπαδιανίκων Δήμου Μονεμβασίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2017 και ζητάει την άμεση παρέμβασή τους για την θετική επίλυση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τριχείλης αναφέρει:

«Σύμφωνα με την διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβων για την εκτέλεση δολωματικών από εδάφους ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές ελαιώνων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ο αριθμός των προστατευόμενων δέντρων στην τοπική κοινότητα Παπαδιανίκων έχει μειωθεί κατά 57.400 ελαιόδεντρα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν (227.600 φέτος - 285.000 πέρυσι). Η ποσοστιαία μείωση ξεπερνάει το 20%.

Η αυθαίρετη αυτή περικοπή στα προστατευόμενα ελαιόδεντρα της τ.κ Παπαδιανίκων είναι αδικαιολόγητη, καθώς από τα στοιχεία των τοπικών φορέων δεν προκύπτει μείωση του αριθμού των ελαιοδέντρων.

Το γεγονός δε αυτό έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους ελαιοπαραγωγούς της τοπικής κοινότητας, οι οποίοι θεωρούν ότι η ανεπαρκής κάλυψη δακοπροστασίας θα οδηγήσει σε δακοπροσβολές με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να λυθεί θετικά για τους ελαιοπαραγωγούς το πρόβλημα, ενόψει της έναρξης του προγράμματος δακοκτονίας».