2/2/2017


Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - Όροι και προϋποθέσειςΟ Δήμος Σπάρτης ενημερώνει ότι με την υπ’αριθ.Πρωτ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.) το οποίο θα εφαρμοστεί και στο Δήμο Σπάρτης από 1η Φεβρουαρίου 2017.

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α ) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας  φτώχειας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
α) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 
β) ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 
γ) ΑΣΤΕΓΟΙ

Κριτήρια ένταξης στο ΚΕΑ
Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα , εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων:
Α. Εισοδηματικά κριτήρια
Β. Περιουσιακά κριτήρια
Γ. Κριτήρια διαμονής

Απαραίτητες προϋποθέσεις :
•    Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016.
Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν δύναται να παρακαμθεί ούτε για τις περιπτώσεις αιτούντων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
•    Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α) Άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων.
β)Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχιατρικής Αποκατάστασης(οικοτροφεία ,ξενώνες κ.λ.π. ) ή είναι δικαιούχοι του Προγράμματος Προστατευόμενων Διαμερισμάτων του αρ. 9του ν.2716/99.
γ)όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
δ)όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια διαμονής
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων:
α)είτε από τους ίδιους τους πολίτες με τους κωδικούς του TAXIS NET στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr
β) είτε μέσω των ΚΕΠ  σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου
γ) είτε μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (2ος όροφος ) Ευαγγελιστρίας 85-87

ΩΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 8:30  -13:00

Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου όταν:
α)Υπάρχει αλλαγή τόπου κατοικίας, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, μεταβολή περιουσιακών στοιχείου σε σχέση με τα υποβληθέντα στο Ε1 και Ε9 .
β) Η αίτηση αφορά μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα

 Ο/Η αιτών /ούσα οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία του Δήμου εντός δεκαπέντε (15 ) ημερών για οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος ,των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής τους .

Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης διακόπτεται όταν διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων ή της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού ή εάν η επόμενη δήλωση Ε1 δεν αντανακλά τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
Σε αυτή την  περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου στα τηλέφωνα  27310-22226 εσ. 121, 122, 123, 124