Λακωνία - Υποδομές 4/10/2017


Εξελίξεις για το έργο της νέας εισόδου της Σπάρτης


Κατά 17η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το 9ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσής των ακινήτων που βρίσκονται εκτός του Ρυμοτομικού Σχεδίου Σπάρτης και τα οποία πρόκειται να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του έργου "Παραλλαγή της Επαρχιακής Οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη Πλατάνα Σκούρα" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν4122/2013».

Η απόφαση αυτή αφορά το έργο της νέας εισόδου της Σπάρτης (από την οδό Λυκούργου).

Με την δημοσίευσή της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κηρύσσεται και αρχίζει η υλοποίηση της απαλλοτρίωσης και του έργου.

==========