Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Λακωνίας - 23/8/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΗ Ένωσή μας είχε κρούση των κώδωνα του κινδύνου!!!!

Η Ένωση μας με ανακοίνωση προς όλους τους αρμόδιους φορείς, καθώς και στα Σ.Τ.Ο (σε όποια μας είχαν καλέσει) και στο Σ.Ο.Π.Π είχε ενημερώση για τα προβλήματα . Ενδεικτικά αναφέρουμε :
•    Έλλειψη υλικών και μέσων
•    Έλλειψη προσωπικού (μείωση οργανικών κατά 30%)
•    Απαρχαιωμένος στόλος οχημάτων με συχνές βλάβες
•    Μη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας
•    Μείωση κονδυλίων για πρόληψη και κατάσβεση
•    Ο σχεδιασμός ο οποίος γίνετε το μήνα Μάρτιο δεν υφίσταται (τον Απρίλιο και το Μάιο καθώς και τον Ιούνιο είχαμε μετακινήσεις από τις υπηρεσίες του Νομού μας προς άλλους Νομούς και άλλες υπηρεσίες)
•    Κατά την έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή της Μάνης υπήρχαν εκτός Νομού 5 οχήματα από τις υπηρεσίες του νομού μας. (Πιθανότατα αν το όχημα της Π.Υ. Αρεόπολης δεν έλειπε η φωτιά να είχε περιοριστεί πιο σύντομα)
•    Είχαμε προτείνει ο συντονισμός στις φωτιές να γίνετε από τους αξιωματικούς του Νομού μας και όχι από αξιωματικούς που δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του Νομού μας.
•    Έλλειψη πυροσβεστικών κρουνών στην περιοχή της Μάνης
•    Η Π.Υ Αρεόπολης αν και Δ’ Τάξης με τεράστιο τομέα ευθύνης έχει μόνο 6 πενταετείς ενώ είχε στην έναρξη της 10.

Η ΕΥΠΣ Λακωνίας ζητά εκ νέου:
    την άμεση ενίσχυση του Νομού με προσωπικό
    ότι προβλέπεται στο Π.Δ. ως πυρόπληκτος Νομός
    Την ίδρυση οργανικών θέσεων στους Εθελοντικούς σταθμούς όπως προβλέπεται
    Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στους συναδέλφους
    Την αναβάθμιση της Π.Υ. Σπάρτης σε Α’ τάξης ως πρωτεύουσα Νομού
    Την αύξηση των οργανικών θέσεων διότι αυτές έχουν μειωθεί για να μην φαίνονται οι πραγματικές ελλείψεις.

Για την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Λακωνίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κούλας Ευάγγελος
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ρασσιάς Αθανάσιος

===============